Általános szerződési feltételek

A Wolf Education Kft. ÁLTAL ÜZEMELTETETT
SZAMOS ONLINE BOLT
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA • FOGALMAK:
 • Eladó:Wolf Education Kft.
 • Megrendelő:Wolf Education Kft.  által üzemeltetett weboldalon jelentkezés alapján a cukrász kurzusai vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Weboldal:Wolf Education Kft.  által üzemeltetett https://wolfcukraszakademia.hu elérési cím alatt található weboldal.
 • Onlinebolt:Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (Wolf Education Kft. online bolt)
 • Termék(ek):A Weboldalon található kurzusok és kiegészítők.
 • :A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet:A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 

 

 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
  • Név: Wolf Education Kft.
  • Székhely: 2030 Érd, Nagy Lajos utca 62.
  • Adóigazgatási szám: 27409141-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-21-48-31
  • E-mail elérhetőség: wolf.neonblack@gmail.com
  • Telefon: H-P: 06 70 701 0774

 2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  • 2.1 A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között cukrász kurzusokra létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Szolgáltatások adásvételére jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  • 2.2 A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre megtártja a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű cukrász kurzusokat. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
 3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  • 3.1 Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Szolgáltatásokat megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  • 3.2 A Megrendelő az online felületen előre utalással vagy bankkártyával tudja a Szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni.
  • 3.3 A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  • 3.4 Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Szolgáltatások az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy elkészíthető, úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Szolgáltatást, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
  • 3.5 Az online boltban vásárolt Szolgáltatások jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
  • 3.6 Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyéni kurzus, tanácsadás, melyek aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben). Ezekre vonatkozó reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.
  • 3.7 Az online megrendelés „Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
 4. A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a „kosárba”,majd a  „megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
 5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  • A Weboldalon az egyes Szolgáltatások részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Szolgáltatások vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
 6. A megbízástól való elállás
  • A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Szolgáltatás(ok) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
 7. A megbízás teljesítése és a fizetés
  • 7.1 A megrendelt Szolgáltatást a Megrendelő az Eladó helysínén veheti igénybe, előre utalással vagy online fizetéssel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  • 7.2 Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  • 7.3 Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, az Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kurzus indításra nincs lehetőség.
  • 7.4 A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz.
  • 7.5 A megrendelt Szolgáltatást a Megrendelő a kiválasztott időponton az Eladó helyszínén veheti igénybe, másnap már nincs lehetőség a Szolgáltatást igénybe venni. Ha nem kerül sor az adott napon a megrendelt Szolgáltatás, a rendelés értékét nem áll Eladó módjában visszatéríteni.
 8. Minőségi kifogás és szavatosság
  • 8.1 Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Szolgáltatásra.
  • 8.2 Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
  • 8.3 Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kurzuson elkészített édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!

 

 1. Adatvédelem
  • Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.
 2. Az édesipari termékek eltarthatósága
  • 10.1 Az édesipari termékek megfelelő hűtése és tárolása a kurzus utáni átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
  • 10.2 Hűtött tárolás mellett (+4°C) az édesipari termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő, a Termék részletes leírásánál megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).
 3. Záró rendelkezések
  • 11.1 A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  • 11.2 A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

 Wolf Education Kft.